Groblja – urbana komunalna infrastruktura

Projekt će obuhvatiti i istraživanje groblja kao dijela urbane komunalne infrastrukture grada. Istraživanje će biti usredotočeno primarno na područje grada Zagreba koji predstavlja okosnicu istraživačkoga projekta. Pojave vezane uz procese urbanizacije grada podrazumijevaju razdoblje nakon 1850. godine i stalan rast stanovništva grada, najprije umjerenim, a u 20. stoljeću mnogo snažnijim tempom. Pred gradskom upravom u tom se smislu našao  niz novih pitanja među kojima je i pitanje uređenja i održavanja gradskih groblje. Urbanizacija u ovome smislu ne pretpostavlja samo niz pitanja sanitarnoga karaktera nego i društvenih i kulturoloških pitanja pa će se tema gradskih groblja sagledavati u širemu kontekstu mjera koje donose gradske vlasti, te sociokulturnome i u kontekstu odnosa prema smrti stanovništva koje se urbanizira. Budući da je ova tema dosad u neznatnoj mjeri bila zastupljena u istraživanjima, smatramo da će rezultati istraživanja predstavljati doprinos ovoj dosadmanje poznatoj problematici.

Velike arkade, Mirogoj. Preuzeto: http://www.gradskagroblja.hr/default.aspx?id=274