Projekt MOZIRA na Kliofestu 2021.

Dana 12. svibnja 2021. u sklopu osme manifestacije Kliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, održano je predstavljanje monografije Moderno lice grada i rezultata projekta MOZIRA – Modernizacija urbanog života u Hrvatskoj kroz prizmu razvoja komunalne infrastrukture u 19. i 20. stoljeću, kojeg financira HRZZ.

Dr. sc. Marino Manin, voditelj projekta MOZIRA, predstavio je rezultate projekta. O urbanizmu i planiranju izgradnje govorio je prof. dr. sc. Zlatko Jurić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a dr. sc. Hrvoje Čapo prikazao je sadržaj monografije Moderno lice grada i tekstove u časopisima Review of Croatian History i Časopis za suvremenu povijest.

Poslijediplomska radionica za studente povijesti

Dana 22. veljače 2020. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održana je radionica na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti. Radionica je održana u sklopu redovnog kolegija istraživačke radne skupine 1. stupnja: ˝Izvori hrvatske historiografije – dostupnost i korištenje arhivskih izvora za proučavanje hrvatske povijesti XIX. stoljeća˝, kojega vodi suradnica projekta dr. sc. Kristina Milković. Radionicu su u sklopu projekta MOZIRA priredili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i suradnica na projektu dr. sc. Lidija Bencetić, a samu radionicu je vodio dr. sc. Manin.

Na radionici su studenti poslijediplomskog doktorskog studija povijesti upoznati s radom HRZZ projekta MOZIRA, odnosno dobili su uvid u recentna istraživanja moderne i suvremene povijesti urbanog života u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku komunalne infrastrukture i razvoj hrvatskih gradova.

Dr. sc. Marino Manin

Suradnici projekta MOZIRA na konferenciji u Pisi

Voditelj projekta MOZIRA dr. sc. Marino Manin i suradnik na projektu dr. sc. Hrvoje Čapo sudjelovali su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Cities’ Identity Through Architecture and Arts – 3rd Edition u Pisi, koju je od 11. do 13. rujna 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija IEREK – Research and Knowledge Enrichment.

Kolege su sudjelovali u radu treće sekcije ˝Local Architecture and Shaping the City’s Identity˝ u sklopu koje je dr. sc. Manin održao izlaganje na temu ˝Istrian Coal Mine and the Construction of the Miners’ Settlement of Raša (1936/37)˝, dok je kolega Hrvoje Čapo govorio o problemima hidroregulacije rijeke Save kroz izlaganje ˝The Hydro-regulation of the Sava River and the Shaping of the City of Zagreb, 1900 to 1971˝.

Znanstvena konferencija Cities’ Identity Through Architecture and Arts.

Suradnica projekta MOZIRA na konferenciji u Londonu

Suradnica projekta MOZIRA dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 2nd London – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) u Londonu, koju je od 10. do 11. rujna 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija Eurasia Research.

Kolegica Bencetić je na konferenciji predstavila rezultate rada na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝Attempts and failures of urbanization of the communist city visible in the regulatory basis of the city of Zagreb˝, u kojemu je govorila o uspješnosti realizacije regulatornih osnova grada Zagreba te koliko su one promijenile izgled Zagreba, a koliko su se morale prilagoditi ˝socijalističkoj stvarnosti˝.

Suradnica projekta MOZIRA na konferenciji u Barceloni

Suradnica projekta MOZIRA dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 2nd Barcelona – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) u Barceloni, koju je od 30. do 31. srpnja 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija  Eurasia Research.

Kolegica Bencetić je na konferenciji predstavila rezultate rada na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝The Communist City as an Architectural Venture – a Case Study of the City of Zagreb˝, u kojemu je naglasak stavljen na pokušaje utjecaja politike na urbani razvoj grada Zagreba.

Diplomska radionica za studente povijesti

Dana 6. lipnja 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu održana je radionica na diplomskom studiju povijesti. Radionica je održana u sklopu redovnog kolegija ˝Povijest 20. stoljeća˝ kojega vodi suradnik projekta dr. sc. Tomislav Anić. Radionicu su u sklopu projekta MOZIRA priredili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i suradnica na projektu dr. sc. Lidija Bencetić, a samu radionicu je vodio dr. sc. Manin.

Na radionici su studenti diplomskog studija povijesti upoznati s radom na HRZZ projektu MOZIRA, odnosno dobili su uvid u recentna istraživanja moderne i suvremene povijesti urbanog života u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku komunalne infrastrukture i razvoj hrvatskih gradova.

Diplomska radionica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Predstavljanje projekta MOZIRA i preddiplomska radionica za studente povijesti

Dana 14. svibnja 2019. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održano je predstavljanje projekta MOZIRA i radionica za studente preddiplomskog studija povijesti. Radionica je održana u sklopu redovnog kolegija ˝Hrvatska povijest u 19. stoljeću˝ kojega vodi suradnica projekta dr. sc. Kristina Milković. Radionicu su u sklopu projekta MOZIRA priredili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i suradnica na projektu dr. sc. Lidija Bencetić, a samu radionicu je vodio dr. sc. Manin.

Na radionici su studenti preddiplomskog studija povijesti upoznati s radom HRZZ projekta MOZIRA, odnosno dobili su uvid u recentna istraživanja moderne i suvremene povijesti urbanog života u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku komunalne infrastrukture i razvoj hrvatskih gradova.

Preddiplomska radionica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici projekta MOZIRA na konferenciji u New Yorku

Suradnici projekta MOZIRA dr. sc. Hrvoje Čapo i dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovali su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ˝Heritage & the City ˝ u New Yorku, koju je od 7. do 9. studenog 2018. organizirala međunarodna akademska organizacija IAFOR (The International Academic Forum).

Dr. sc. Hrvoje Čapo je predstavljao rezultate istraživanja na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝The River People: The Development of Zagreb’s Southern Suburb 1918-1941˝. Kolegica Lidija Bencetić je govorila o problematici stambene izgradnje Zagreba nakon Drugoga svjetskog rata u izlaganju ˝How the Politics Influenced the Urban Development of Communist Yugoslavia: A Case Study of the City of Zagreb˝.

Program konferencije i knjiga sažetaka dostupni su na poveznici: https://issuu.com/iafor/docs/hcny-programme-2018

Predstavljanje projekta MOZIRA na Noći muzeja

U sklopu Noći muzeja 2018. godine u HT muzeju je predstavljen projekt MOZIRA.

Dr. sc. Marino Manin predstavlja projekt MOZIRA.

Projekt je predstavio voditelj projekta dr. sc. Marino Manin, koji je opisao ključne značajke projekta i očekivane rezultate nakon četverogodišnjeg istraživanja.

Član projekta Goran Rajič upoznao je prisutne sa stalnim postavom HT muzeja posebno ukazujući na eksponate u muzeju bitne za njegovo istraživanje na projektu MOZIRA.

Dio atmosfere s izlaganja kolege Gorana Rajiča.

Predstavljanje projekta MOZIRA na Hrvatskome institutu za povijest

Gordan Ravančić, Hrvoje Čapo i Marino Manin.

Dana 17. svibnja 2017., u sklopu dana otvorenih vrata Hrvatskoga instituta za povijest, održano je predstavljanje projekta Modernizacija urbanog života u Hrvatskoj kroz prizmu razvoja komunalne infrastrukture u 19. i 20. stoljeću (MOZIRA). Projekt su predstavili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i znanstveni suradnik na projektu dr. sc. Hrvoje Čapo.

Marino Manin

Dr. sc. Marino Manin uvodno je govorio o povijesti urbanizma u Hrvatskoj i svijetu, s posebnim naglaskom na razvoj komunalne infrastrukture, te je predstavio plan rada i ciljeve cjelokupnoga projekta MOZIRA za naredne četiri godine.

 

Hrvoje Čapo

Dr sc. Hrvoje Čapo u svojemu je dijelu izlaganja predstavio sudarnike na projektu MOZIRA, iznio njihove kvalifikacije za sudjelovanje u projektu te pojasnio ulogu svakoga od njih, kao i ciljeve njihova istraživanja.

 

Kolege s Hrvatskoga instituta za povijest i Univerze v Novoj Gorici.

Zainteresirana publika.