Znanstvena konferencija Modernizacija kroz infrastrukturu

U organizaciji znanstveno-istraživačkog projekta MOZIRA, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskog instituta za povijest, a pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost, 8. srpnja 2020. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je održana znanstvena konferencija Modernizacija kroz infrastrukturu – zadano i ostvareno u modernizaciji Hrvatske.

Konferenciju je otvorio ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. Gordan Ravančić, a sudionike konferencije je uime rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića pozdravio dr. sc. Tomislav Anić.

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. Gordan Ravančić.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja sedam članova projekta MOZIRA te dvaju vanjskih suradnika, dok su pisani prilozi objavljeni u tematskom bloku dvaju brojeva Časopisa za suvremenu povijest (1/2020 i 2/2020). 

Poslijediplomska radionica za studente povijesti

Dana 22. veljače 2020. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održana je radionica na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti. Radionica je održana u sklopu redovnog kolegija istraživačke radne skupine 1. stupnja: ˝Izvori hrvatske historiografije – dostupnost i korištenje arhivskih izvora za proučavanje hrvatske povijesti XIX. stoljeća˝, kojega vodi suradnica projekta dr. sc. Kristina Milković. Radionicu su u sklopu projekta MOZIRA priredili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i suradnica na projektu dr. sc. Lidija Bencetić, a samu radionicu je vodio dr. sc. Manin.

Na radionici su studenti poslijediplomskog doktorskog studija povijesti upoznati s radom HRZZ projekta MOZIRA, odnosno dobili su uvid u recentna istraživanja moderne i suvremene povijesti urbanog života u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku komunalne infrastrukture i razvoj hrvatskih gradova.

Dr. sc. Marino Manin

Suradnici projekta MOZIRA na konferenciji u Pisi

Voditelj projekta MOZIRA dr. sc. Marino Manin i suradnik na projektu dr. sc. Hrvoje Čapo sudjelovali su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Cities’ Identity Through Architecture and Arts – 3rd Edition u Pisi, koju je od 11. do 13. rujna 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija IEREK – Research and Knowledge Enrichment.

Kolege su sudjelovali u radu treće sekcije ˝Local Architecture and Shaping the City’s Identity˝ u sklopu koje je dr. sc. Manin održao izlaganje na temu ˝Istrian Coal Mine and the Construction of the Miners’ Settlement of Raša (1936/37)˝, dok je kolega Hrvoje Čapo govorio o problemima hidroregulacije rijeke Save kroz izlaganje ˝The Hydro-regulation of the Sava River and the Shaping of the City of Zagreb, 1900 to 1971˝.

Znanstvena konferencija Cities’ Identity Through Architecture and Arts.

Suradnica projekta MOZIRA na konferenciji u Londonu

Suradnica projekta MOZIRA dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 2nd London – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) u Londonu, koju je od 10. do 11. rujna 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija Eurasia Research.

Kolegica Bencetić je na konferenciji predstavila rezultate rada na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝Attempts and failures of urbanization of the communist city visible in the regulatory basis of the city of Zagreb˝, u kojemu je govorila o uspješnosti realizacije regulatornih osnova grada Zagreba te koliko su one promijenile izgled Zagreba, a koliko su se morale prilagoditi ˝socijalističkoj stvarnosti˝.

2nd London – International Conference on Social Science & Humanities.

Suradnica projekta MOZIRA na konferenciji u Barceloni

Suradnica projekta MOZIRA dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 2nd Barcelona – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) u Barceloni, koju je od 30. do 31. srpnja 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija  Eurasia Research.

Kolegica Bencetić je na konferenciji predstavila rezultate rada na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝The Communist City as an Architectural Venture – a Case Study of the City of Zagreb˝, u kojemu je naglasak stavljen na pokušaje utjecaja politike na urbani razvoj grada Zagreba.

2nd Barcelona – International Conference on Social Science & Humanities.

Diplomska radionica za studente povijesti

Dana 6. lipnja 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu održana je radionica na diplomskom studiju povijesti. Radionica je održana u sklopu redovnog kolegija ˝Povijest 20. stoljeća˝ kojega vodi suradnik projekta dr. sc. Tomislav Anić. Radionicu su u sklopu projekta MOZIRA priredili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i suradnica na projektu dr. sc. Lidija Bencetić, a samu radionicu je vodio dr. sc. Manin.

Na radionici su studenti diplomskog studija povijesti upoznati s radom na HRZZ projektu MOZIRA, odnosno dobili su uvid u recentna istraživanja moderne i suvremene povijesti urbanog života u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku komunalne infrastrukture i razvoj hrvatskih gradova.

Diplomska radionica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Predstavljanje projekta MOZIRA i preddiplomska radionica za studente povijesti

Dana 14. svibnja 2019. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održano je predstavljanje projekta MOZIRA i radionica za studente preddiplomskog studija povijesti. Radionica je održana u sklopu redovnog kolegija ˝Hrvatska povijest u 19. stoljeću˝ kojega vodi suradnica projekta dr. sc. Kristina Milković. Radionicu su u sklopu projekta MOZIRA priredili voditelj projekta dr. sc. Marino Manin i suradnica na projektu dr. sc. Lidija Bencetić, a samu radionicu je vodio dr. sc. Manin.

Na radionici su studenti preddiplomskog studija povijesti upoznati s radom HRZZ projekta MOZIRA, odnosno dobili su uvid u recentna istraživanja moderne i suvremene povijesti urbanog života u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku komunalne infrastrukture i razvoj hrvatskih gradova.

Preddiplomska radionica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

E-knjiga radova predstavljenih na znanstvenoj konferenciji projekta MOZIRA

Nakon uspješno održane konferencije ˝Razvoj novonastalih gradova u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća˝, koju je projekt MOZIRA organizirao 26. veljače 2019. na Hrvatskome institutu za povijest, predstavljamo Vam elektronsko izdanje radova izloženih na konferenciji.

Monografija Moderno lice grada sadrži pisane priloge:

Zlatko Jurić, ˝Građevni redovi i regulatorno planiranje Zagreba u razdoblju od 1850. do 1894. godine˝

Mario Bara, ˝Socijalistička modernizacija grada: iskustvo Hrvatske˝

Hrvoje Volner, ˝Tvorci industrijske kolonije Belišće: postrojenja, infrastruktura i promet na Gutmannovom veleposjedu u Slavoniji˝

Marino Manin, Hrvoje Čapo, ˝O izgradnji rudarskog naselja u Raši 1936. – 1937. godine˝

Ivan Brlić, ˝Plansko naselje Lički Osik: socijalistička stvarnost življenja između dokolice i rada u vojnom poduzeću˝

Tomislav Anić, ˝Modernizacija Zagreba u prvoj polovici 20. stoljeća – elektrifikacija naselja s periferije˝

Goran Rajič, ˝Od prve lokalne do prve interkontinentalne telefonske veze u Zagrebu˝

Lidija Bencetić, ˝Stambena izgradnja u Zagrebu od 1945. do 1960-ih˝

Kristina Milković, ˝Nastanak Mirogoja kao središnjeg zagrebačkog groblja˝


Projekt MOZIRA organizirao znanstvenu konferenciju Razvoj novonastalih gradova u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća

Dr. sc. Zlatko Jurić
Dr. sc. Zlatko Jurić

U utorak, 26. veljače 2019. na Hrvatskome institutu za povijest održana je znanstvena konferencija  Razvoj novonastalih gradova u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća, koju je organizarao projekt MOZIRA, a financirala Hrvatska zaklada za znanost.

Plenarno izlaganje na temu ˝Građevni redovi i regulatorno planiranje Zagreba u razdoblju od 1850. do 1918. godine˝ održao je dr. sc. Zlatko Jurić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Continue reading

Suradnici projekta MOZIRA na konferenciji u New Yorku

Suradnici projekta MOZIRA dr. sc. Hrvoje Čapo i dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovali su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ˝Heritage & the City ˝ u New Yorku, koju je od 7. do 9. studenog 2018. organizirala međunarodna akademska organizacija IAFOR (The International Academic Forum).

Dr. sc. Hrvoje Čapo
Dr. sc. Hrvoje Čapo

Dr. sc. Hrvoje Čapo je predstavljao rezultate istraživanja na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝The River People: The Development of Zagreb’s Southern Suburb 1918-1941˝. Kolegica Lidija Bencetić je govorila o problematici stambene izgradnje Zagreba nakon Drugoga svjetskog rata u izlaganju ˝How the Politics Influenced the Urban Development of Communist Yugoslavia: A Case Study of the City of Zagreb˝.

Dr. sc. Lidija Bencetić

Program konferencije i knjiga sažetaka dostupni su na poveznici: https://issuu.com/iafor/docs/hcny-programme-2018