Suradnica projekta MOZIRA na konferenciji u Londonu

Suradnica projekta MOZIRA dr. sc. Lidija Bencetić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 2nd London – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) u Londonu, koju je od 10. do 11. rujna 2019. organizirala međunarodna akademska organizacija Eurasia Research.

Kolegica Bencetić je na konferenciji predstavila rezultate rada na projektu MOZIRA kroz izlaganje ˝Attempts and failures of urbanization of the communist city visible in the regulatory basis of the city of Zagreb˝, u kojemu je govorila o uspješnosti realizacije regulatornih osnova grada Zagreba te koliko su one promijenile izgled Zagreba, a koliko su se morale prilagoditi ˝socijalističkoj stvarnosti˝.

Leave a Reply