Socijalni aspekti razvoja grada

Modernizaciji hrvatskih gradova pristupiti će se i istraživanjem socijalnih aspekata razvoja komunalne infrastrukture te socijalne održivosti transformacije urbanih sredina. Fokus istraživanja stavit će se na Zagreb i regionalna središta (Split, Rijeka, Osijek) kroz prikupljanje prostorno-planske dokumentacije, elaborata koji su sastavni dio prostornih planova, izvještaja o stanju u prostoru, relevantnih fondova arhivske građe te tijela lokalnih samouprava. Aspekti razvoja bit će promatrani u teorijskom okviru triju hrvatskih modernizacija Ivana Rogića. Tijekom istraživanja će se posebna pozornost posvetiti odnosu Zagreba kao glavnog grada i političkog središta Hrvatske i regionalnih središta. Osnovne teme koje će biti obuhvaćene istraživanjem su kronologija razvoja, bilanca razvoja i posljedice na društvene odnose.

Leave a Reply