Plinifikacija

Pogled na zagrebačku plinaru

U okviru razvoja komunalne infrastrukture, ali i promjene uvjeta života u gradovima, izgradnja i puštanje u rad plinara (pogona za destiliranje plina) ima iznimno važnu ulogu, jer je prvotno njihova glavna uloga bila: dobivanje energenta za javnu i privatnu rasvjetu. Kasnije, od konca 19. stoljeća kada električna energija postupno preuzimala sektor rasvjete, potrošnja plina je naglo porasla, jer je postao važan energent u domaćinstvu, obrtu i industriji (za kuhanje, grijanje i za pogon različitih strojeva). Ti su pogoni vrlo važni i za razvoj kemijske i drugih grana industrije, jer nusproizvodi iz procesa destilacije plina (od koksa i katrana do benzola i amonijeva sulfata) predstavljaju sirovinsku bazu za takve pogone. Istraživanje će obuhvatiti podizanje takvih pogona na području Hrvatske, izgradnju mreža za distribuciju gradskog plina, potrošnju i polja primjene istoga, te njegov utjecaj na život i rad ljudi u gradovima.

Leave a Reply