Marino Manin

Rođen u Umagu 1968. godine, diplomirao je Povijest i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994., gdje je stekao znanstveni magisterij 1999. i doktorat znanosti 2003. Od 1995. zaposlen je kao znanstveni novak u Institutu za suvremenu povijest (danas: Hrvatski institut za povijest), od 2002. do 2004. radio je kao asistent u Zavodu za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, a od 2008. do 2011. obnašao je dužnost ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu, dok trenutno radi u Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni savjetnik, te u zvanju naslovnog izvanrednog profesora predaje na svim trima razinama studija pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je nekoliko knjiga iz gospodarskom i društvenom tematikom, preveo je više knjiga vezanih za historiografiju, uredio je nekoliko znanstvenih skupova i zbornika, te je napisao više desetaka znanstvenih radova o različitim temama iz hrvatske povijesti. Od 2007. do 2013. bio je voditelj znanstvenoga projekta ”Povijest Istre: sustavi, institucije, društvo i identitet u 19. i 20. stoljeću” Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, a od 2017. vodi projekt „Modernizacija urbanog života u Hrvatskoj kroz prizmu razvoja komunalne infrastrukture u 19. i 20. stoljeću“ Hrvatske zaklade za znanost. Član je Izdavačkog savjeta Državnog arhiva u Pazinu, uredništva Časopisa za suvremenu povijest, te drugih tijela i strukovnih udruga.

Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225693

Kontakt: mmanin@isp.hr

Leave a Reply