Tomislav Anić

Akademske godine 1994/95. upisao je Dodiplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija, od 1998. do 2000. godine, radio je kao suradnik obrazovnog programa na Prvom programu Hrvatskog radija. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2000. godine s temom „Osnutak Družbe braće hrvatskog zmaja“ i stekao zvanje diplomiranog povjesničara. Godine 2001. pohađao je Sedmu poslijediplomsku međunarodnu školu: Postkomunistička tranzicija i europski integracijski procesi u organizaciji Sveučilišta u Bolonji, Fakulteta za političke znanosti, Odsjeka za politiku, institucije i povijest. Iste je godine postao asistent na Institutu za međunarodne odnose na projektu „Međunarodni gospodarski i politički aspekti“. Godine 2002. upisao je poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U studenom 2002. prešao je na Hrvatski institut za povijest kao znanstveni novak na projekt „Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945. – 1972.“. Godine 2005. obranio je magistarski rad pod naslovom „Podržavljenje poduzeća u vlasništvu stranaca u Hrvatskoj 1945. – 1946.“. Na istom je Odsjeku u travnju 2010. obranio doktorsku disertaciju „Radništvo i propaganda: socijalističko takmičenje u Hrvatskoj 1945. – 1952.“. Od 2012. zaposlen je na Odjelu za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu na kojem je nositelj šest obveznih predmeta.

Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=252061

Kontakt: tomislav.anic@unicath.hr

Leave a Reply