Mario Bara

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je akademske 2002./2003. godine dvopredmetni studij sociologije i povijesti na kojem je diplomirao 2007. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Na istom Sveučilištu doktorirao je iz područja društvenih znanosti, polje sociologija 2014. Od 2008. do 2015. zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu na projektu MZOŠ „Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske“ (The Influence of Migration on Regional Development in Croatia) (2008. – 2013.). Trenutno je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj“ (Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia) (2014. – danas). Od 2014. radi kao vanjski suradnik, a od 2015. kao zaposlenik u statusu docenta na Odjelu sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Predaje na kolegijima Klasične sociološke teorije, Sociologija hrvatskog društva I. i II., Uvod u Sociologiju politike, Javne politike i Hrvatsko iseljeništvo i manjine. Objavio je dvije knjige (jednu iz područja sociologije i demografije te jednu iz popularne znanosti), desetak stručnih i znanstvenih radova, samostalno ili u ko-autorstvima te veći broj leksikografskih članaka. Izlagao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija.

Bibliografija:  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304722

Kontakt: mario.bara@unicath.hr

Leave a Reply