Lidija Bencetić

Godine 2008. završava jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za rad ˝Rezolucija Informbiro – percepcija hrvatske javnosti na primjeru regionalnih novina˝ dobila je Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2007./2008. Od travnja 2009. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest, iste godine upisuje poslijediplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2014., pod mentorstvom dr. sc. Marina Manina, obranila je disertaciju na temu ˝Politička karikatura u listovima Borba i Vjesnik – komparativna analiza percepcije političkog i društvenog života u komunističkoj Jugoslaviji (1945. – 1962.)˝. Sudjelovala je na domaćem projektu ˝Povijest Istre: sustavi, institucije, društvo i identitet u 19. i 20. stoljeću˝ (2009.-2013.), na međunarodnom projektu “Obrazovanje crkvene elite u Srednjoj Europi: Svećenički kolegij Sv. Augustina (“Frintaneum”) u Beču kao visokoškolska ustanova Austrijske Monarhije 1816. – 1918.” (2010.-2011., Beč), na bilateralnom projektu ˝Ekonomsko-socijalni aspekti tranzicije u Hrvatskoj i Sloveniji 1985. – 2005.˝ (2014.-2015.), a trenutno je angažirana na  međunarodnom projektu ˝COURAGE–Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries˝ financiranom kroz program HORIZON 2020 Europske Unije. Na projektu je angažirana u svojstvu istraživača, te istražuje teme vezane uz hrvatsku i slovensku kulturnu opoziciju. Primarno su joj područje interesa hrvatska i jugoslavenska povijest u razdoblju od 1945. do 1990., s naglaskom na političke i društvene teme, te problematika medija, kulture i propagande.

Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314060

Kontakt: lidija.bencetic@gmail.com

Leave a Reply