Hrvoje Čapo

Rođen je u Slavonskom Brodu 1981. godine, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1999. upisao je studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je diplomirao 2003. godine. Magistrirao je 2007. godine na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Svakodnevni život u Požegi od 1910. do 1921. godine–povijesnodemografska analiza“. Godine 2012. stekao je akademski stupanj doktora znanosti obranivši disertaciju pod naslovom „Državni represivni aparat na području Hrvatske od 1918. do 1941. godine“ na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Godine 2006. položio je stručni ispit za arhivista-specijalistu za novije arhivsko gradivo (1848-1945).

Od 2003. do 2007. godine bio je zaposlen u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu. Od 2007. zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Područje interesa su mu socijalna i politička povijest, te povijest nasilja u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi između dva svjetska rata. Sudjelovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, objavio dvije knjige kao i više znanstvenih i stručnih radova. Suradnik je na dva znanstvena projekta – Hrvatska u 20. stoljeću: modernizacija u uvjetima monizma i pluralizma s temom istraživanja Policijske snage u Hrvatskoj između dva svjetska rata (1918-1941.), čiji je cilj utvrditi načine djelovanja i razvoj policije u Hrvatskoj između dva svjetska rata. Te na projektu Granice-“zamišljene crte” i “mjesta prijelaza”/Meje-“zamišljene črte” in “mesta prihoda”, s temom ˝Mutni rubovi: Krijumčarenje na hrvatsko-slovenskoj granici između dva svjetska rata˝, a gdje mu je cilj istraživanja utvrditi mjesta, načine, smjerove i objekte krijumčarenja na prostoru hrvatsko-slovenskog razgraničenja od 1918. do 1941.

Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=297243

Kontakt: hrvoje.capo@gmail.com

Leave a Reply